Raport "Ewolucja w siedmiu krokach"

2019-01-10

Z radością i dumą informujemy, że seria współorganizowanych przez CP Recycling  oraz Interseroh spotkań branżowych pod nazwą "Usprawniony system" zaowocował raportem „Ewolucja w siedmiu krokach”. Opracowanie stanowi autorską propozycję usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce i jest efektem szerokiej dyskusji i konsultacji branżowych prowadzonych przez nasze organizacje odzysku opakowań.

Rozliczenie roku 2018

2019-01-03

Zbliża się termin rozliczenia za opakowania wprowadzone na rynek krajowy w roku 2018.

Prosimy wszystkich naszych klientów o przygotowanie danych wymaganych do rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018, które w imieniu Państwa składa Organizacja Odzysku Opakowań.