MENU plus

IV Kongres Przemysłu Opakowań

2018-10-02

W dniu 2 października 2018 odbył się IV Kongres Przemysłu Opakowań „Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, która gromadzi reprezentantów całej branży opakowaniowej. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów kongresowe audytorium stanowili: projektanci, producenci opakowań oraz materiałów opakowaniowych. Głos zabierali także „szeroko rozumiani użytkownicy, których udział i rolę w zagospodarowaniu opakowań po ich wykorzystaniu trudno przecenić (selekcja, zbiórka opakowań).” Podczas konferencji można było wysłuchać wielu prelekcji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym prezentacji Anny Sapota dotyczącej napojowej puszki aluminiowej jako przykładu wykorzystania surowca permanentnego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematyką konferencji oraz publikacją pokonferencyjną: http://www.pio.org.pl/index.php/pl/news-2/aktualnosci/400-iv-kongres-przemyslu-opakowan-2.