MENU plus

Nowe obowiązki dotyczące sprzedaży produktów w opakowaniach na terenie Republiki Federalnej Niemiec

2018-12-14

      Od 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG), która zastąpi dotychczas obowiązujące niemieckie rozporządzenie o opakowaniach (VerpackV), która wiąże się ze zwiększeniem obowiązków sprawozdawczych dla wszystkich podmiotów eksportujących produkty do Niemiec.

      Od roku 2019 wszystkie podmioty wprowadzające w Niemczech produkty do obrotu będą miały obowiązek zarejestrowania się w specjalnym centralnym rejestrze (niem. Zentrale Stelle Verpackungsregister - Centralny Rejestr Opakowań) powołanym w ramach nowej ustawy. Będzie miał on za zadanie kontrolować podmioty oraz eliminować „efekt gapowicza” wśród firm, które nie wypełniają obowiązku licencjonowania opakowań. Konsekwencją może być nawet zakaz sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów, które uprzednio nie zostały zarejestrowane w Rejestrze. Wszelkie dane i oświadczenia dotyczące wprowadzanych ilości będą składane zarówno w Dualnym Systemie Odbioru i Odzysku, jak i w Rejestrze. Zwiększone zostanie również spektrum opakowań podlegających licencjonowaniu. Poza opakowaniami jednostkowymi regulacje dotyczyć będą także opakowań zbiorczych, wysyłkowych, transportowych, itp., czyli wszystkich opakowań, które zawierają produkt.

    Jednocześnie na mocy niemieckiego rozporządzenia o opakowaniach (VerpackV) wszyscy producenci, importerzy i dystrybutorzy wprowadzający produkty w opakowaniach do obrotu na terenie Republiki Federalnej Niemiec zobowiązani są do przystąpienia do jednego z 9 Dualnych Systemów Odbioru i Odzysku, czyli uiszczania opłat za opakowania (odpowiednik polskiej opłaty produktowej). Aby przystąpić do Dualnego Systemu Odbioru i Odzysku należy określić szacowane roczne ilości eksportowanych do Niemiec opakowań oraz podpisać umowę.

Źródło: https://ahk.pl/pl/doradztwo-rynkowe/oplata-produktowa-w-niemczech/

      Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wprowadzania produktów w opakowaniach na terenie Republiki Federalnej Niemiec, mogą się Państwo kontaktować z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową – www.ahk.pl, telefonicznie lub e-mailowo. Informacja o opakowaniach na stronie izby znajduje się pod adresem: https://ahk.pl/pl/doradztwo-rynkowe/oplata-produktowa-w-niemczech/.

Prezentacja w PDF:

Obowiązki w zakresie opakowań w Niemczech