MENU plus

Rezygnacja z działalności Organizacji Odzysku Opakowań

2019-09-27

Szanowni Państwo,

  W imieniu CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (dalej: „Spółka”), informujemy, że nie będziemy proponować przedłużenia umowy na świadczenie usług przejęcia obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych zgodnie z ustawą z 13.06.2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi a wiążące nas umowy wieloletnie wypowiedzieliśmy z dniem 27 września 2019 ze skutkiem na 31.12.2019.

  Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie zobowiązania związane z rozliczeniem obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dotyczące roku 2019 zostaną przez Spółkę dopełnione w terminie, tj.: przede wszystkim zostanie złożone za Państwa sprawozdanie dotyczące wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w marcu 2020 roku oraz zostaną wystawione wszystkie związane z tym dokumenty (potwierdzenie wykonania usługi oraz faktury VAT).

 Ww. jest spowodowane zmianą strategii Spółki w odniesieniu do zakresu rodzajów prowadzonej działalności. Spółka planuje skupić swoją działalność na recyklingu szkła i aluminium. 

   Szanując Państwa jako partnerów biznesowych, przesyłamy z bardzo dużym wyprzedzeniem powyższą wiadomość, która z jednej strony informuje o pełnej realizacji Spółki obowiązków umownych za rok 2019, natomiast z drugiej umożliwia swobodny wybór innej organizacji na rok 2020. 

Z poważaniem,

Zarząd CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.