Organizacja odzysku opakowań

EMAS

W trosce o jak najlepszą współpracę z Naszymi Klientami, CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań wprowadziła strategię rozwoju polegającą na rejestracji w unijnym System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme).
Ponad 10 lat obecności na rynku pozwoliło nam wypracować system zarządzania oparty na wiedzy, doświadczeniu oraz wysokiej jakości świadczonych usług i odpowiedzialności środowiskowej. Certyfikat EMAS jest tego potwierdzeniem.
Obecnie EMAS jest najbardziej wiarygodnym systemem zarządzania środowiskowego, stawiającym wymagania wyższe niż międzynarodowa norma ISO 14001: 2015. Przynależność do systemu jest gwarancją działalności środowiskowej organizacji.
Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w stały sposób dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu” podmiotów, które traktując aspekty środowiskowe na równi z podstawowymi elementami prowadzonej działalności, na każdym szczeblu rozwoju dążą do minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.
CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań SA z przyjemnością informuje, że została zarejestrowana w systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Jesteśmy jedną z pierwszych Organizacji Odzysku Opakowań, oraz jedną z pierwszych firm w Polsce, które posiadają certyfikat EMAS. Poniżej przedstawiamy Państwu skan uzyskanego Certyfikatu

W związku z powyższym przekazujemy na Państwa ręce zaktualizowaną Deklarację Środowiskową EMAS CP Recycling Organizacji Odzysku S.A. oraz pismo z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska potwierdzające utrzymanie rejestracji w Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS.
Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentami formalnymi potwierdzającymi rzetelność i wiarygodność naszej organizacji.
Pismo EMAS
DEKLARACJA EMAS Lipiec 2019
 
System Zarządzania Środowiskowego oraz wynikające z niego wymagania i obowiązki jest wdrożony w całym obszarze działalności CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Ogół zamierzeń i kierunki pro-ekologicznego rozwoju CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zostały wyrażone w poniżej załączonej Polityce SZŚ i EMAS:
 
 
Dodatkowo, CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w roku 2017 została wyróżniona w Konkursie EMAS za jej wkład w budowę gospodarki o obiegu zamkniętym.
Rejestr Podmiotów zarejestrowanych w Systemie EMAS na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska znajdą Państwo pod tym adresem.