Organizacja odzysku opakowań

O nas

CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest aktualnie jedną z największych organizacji odzysku opakowań na rynku polskiego recyklingu. Swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu, powstając na gruncie KOBA S.A. Jako jedna z pierwszych Organizacji w Polsce wprowadziliśmy strategię rozwoju polegającą na rejestracji w unijnym Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme).
Ponad 10 lat obecności na rynku pozwoliło nam wypracować system zarządzania oparty na wiedzy, doświadczeniu oraz wysokiej jakości świadczonych usług i odpowiedzialności środowiskowej. Certyfikat EMAS jest tego potwierdzeniem.

Uprzejmie informujemy, będąc podmiotem należącym do Grupy CANPACK naszym celem jest dostarczanie produktów i usług najwyższej jakości naszym Klientom, a także użytkownikom ich produktów. Wierzymy w ciągłe doskonalenie i nieustannie poszukujemy najlepszych praktyk w celu eliminowania niezgodności.

W tym celu w roku 2017 w całej Grupie CANPACK wprowadzono Kodeks Postępowania Grupy CANPACK (“Kodeks Postępowania”), mający na celu sformułowanie przejrzystych zasad prowadzenia biznesu o szerokim zasięgu w ramach Grupy oraz utrzymanie doskonałej reputacji Grupy i jej pracowników w globalnej strategii rozwoju. Kolejnym krokiem jest przyjęcie Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy CANPACK, który doprecyzowuje oczekiwania Grupy względem podmiotów, które świadczą na jej rzecz usługi lub dostarczają towary w zakresie etyki biznesu, prawa pracy, praw człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności, poufności i ochrony danych.

W związku z powyższym, zachęcamy do zapoznania się z załączonym Kodeksem Postępowania Dostawców Grupy CANPACK CANPACK Kodeks Postępowania Dostawców_CPRec.

Referencje

 • Współpraca Rozwija się bardzo dobrze. Jesteśmy zadowoleni z usług Organizacji Odzysku, jej działalność w zakresie pozyskiwania odpadow opakowaniowych i recyklingu stłuczki jest na wysokim poziomie, co dokumentują między innymi nasze wizyty audytowe w Organizacji Odzysku oraz we współpracujących instalacjach recyklingu odpadów. W ostatnim okresie rozwijamy również wspólne działania edukacji ekologicznej pracowników naszej firmy oraz naszych konsumentów przy współpracy z sieciami handlowymi i podczas sponsorowanych koncertów.


  Carlsberg Polska

 • Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. z siedziba w Krakowie od początku swojej działalności tj. od 2006 roku nieprzerwanie współpracuje z firmą CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  Firma CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest wiarygodnym
  i odpowiedzialnym Partnerem w biznesie.

  Przedstawia bardzo atrakcyjne warunki współpracy, które pozwalają na kontynuowanie współpracy pomimo dużej konkurencji rynkowej. Jesteśmy informowani o każdej zmianie przepisów dotyczących odpadów, zapraszani na organizowane przez CP Recycling bezpłatne, bardzo ciekawe i profesjonalne szkolenia.

  Pracownicy firmy z dużą życzliwością, bardzo terminowo odpowiadają na nasze pytania, pomagają w rozwiązywaniu problemów.

  Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A.

 • Niniejszym oświadczam, że współpraca z Firmą CP Recycling w zakresie przekazywania
  i obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych po produktach wprowadzonych do obrotu przez naszą firmę przebiega bardzo pomyślnie.

  Firma aktywnie prowadzi działania w zakresie edukacji ekologicznej czego przykładem są organizwane konferencje i szkolenia będące wyrazem wysokiej troski o środowisko naturalne.

  Wysoki profesjonalizm oraz wiarygodność świadczonych usług firmy potwierdzają wprowadzone certyfikacje za zgodność z normą ISO 14001:2015 oraz rejestracja w Systemie Ekozarządzania i Audyty (EMAS).

  Podsumowując naszą dotychczasową współpracę, z przyjemnością polecamy firmę CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jako partnera zaufanego i godnego polecenia.

  Fortuna sp. z o.o.

 • OD 2011 r. Grupa Maspex współpracuje z CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w zakresie realizacji ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej.

  CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. realizując w naszym imieniu przejęte obowiązki wykazuje się pełnym profesjonalizmem oraz gwarantuje rzetelność i wysoką jakość świadczonych usług.

  Jesteśmy zadowoleni ze współpracy oraz pragniemy polecić organizację jako solidnego
  i gwarantującego wysoką jakość usług partnera.

 •  

  TARSMAK Gondek i Wspólnicy sp.j. oświadcza, że współpraca z firmą CP RECYCLING Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w zakresie sporządzania i przedkładania do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań odnośnie ochrony środowiska przebiega bardzo pomyślnie.

  Firma bardzo aktywnie angażuje się w edukację ekologiczną społeczeństwa, czego przykładem są organizowane przez nią liczne szkolenia i konferencje będące wyrazem wysokiej troski o środowisko naturalne.

  O wysokim profesjonalizmie i rzetelności świadczonych usług świadczą wprowadzone certyfikacje za zgodność z normą ISO 14001:2015 oraz rejestracja w Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

  Rokrocznie zadowolenie i satysfakcja ze świadczonych usług utwierdza nas w przekonaniu, iż rozpoczynając współpracę z Firmą CP RECYCLING Organizacja Odzysku Opakowań S.A. dokonaliśmy trafnego i optymalnego wyboru.

  Reasumując naszą wieloletnią współpracę z niezwykłą przyjemnością możemy polecić firmę CP RECYCLING Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jako zaufanego i godnego polecenia partnera.