Co skupujemy

Jednym z obszarów działalności CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. jest skup zużytych puszek aluminiowych. Skup odbywa się w kilku działających na terenie Polski zakładach zbierania odpadów opakowaniowych.

Na terenie zakładów złom przygotowywany jest do dalszego recyklingu w hucie aluminium. Dostawcy złomu mogą dostarczyć puszki aluminiowe luzem lub w formie sprasowanych brykietów. Do transportu puszek wykorzystywany może być zarówno transport zorganizowany przez dostawcę, jak i transport własny CP Recycling O.O.O. S.A.

CP Recycling O.O.O. S.A. jako firma stawiająca szczególny nacisk na prawidłowość i legalność prowadzonej działalności posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia, tak na zbieranie, jaki na transport zbieranych odpadów opakowaniowych.